ضرب و جرح عمدی چیست و چه مجازاتی دارد؟

“مورد شایع در دادگاه‌های کیفری، جرم ضرب و جرح عمدی به تمامیت جسمی اشخاص است. در قانون مجازات اسلامی نیز، جرم ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجازات‌های مختلفی برای هر یک تعیین شده است.