اعسار چیست ؟

اعسار چیست؟

در این بخش، قصد داریم به تفصیل در مورد دعوای اعسار توضیح دهیم و شما خواهید آموخت که اعصار چیست . راهنمایی لازم در زمینه اعسار در اختیار شما قرار می‌گیرد، همراه ما باشید.

مفهوم اعسار به این معناست که فرد از نظر مالی در شرایطی است که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد. این موضوع به طور گسترده در حقوق و دعاوی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر تا کنون به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده‌اید، احتمالاً با اصطلاح “اعسار” آشنا هستید.

به عنوان مثال، یک زن به دلیل عدم پرداخت مهریه توسط شوهرش ممکن است به دادگاه شکایت کند و اگر شوهر نتواند مهریه را پرداخت کند، به او معسر گفته می‌شود. این موقعیت نیز به عنوان “اعسار” در نظام حقوقی شناخته می‌شود.

اصطلاح “اعسار” از واژه “عسر” گرفته شده و به معنای رنج و سختی است. در حوزه حقوقی، اعسار به معنای عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی‌های خود اشاره دارد.

لازم به ذکر است که اگر یک شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، به تنهایی به عنوان معسر در نظر گرفته نمی‌شود. اعسار می‌تواند به دو صورت اعسار نسبت به هزینه‌های دادرسی یا اعسار نسبت به محکوم به باشد.

در ادامه، به توضیحات لازم در مورد شرایط اثبات اعسار پرداخته خواهد شد.

اعسار چیست (3)

انواع اعسار

شما در این قسمت شما خواهید آموخت که انواع اعسار چیست .

در بخش قبلی، مفهوم و تفسیر کلمه “اعسار” را بررسی کردیم. اکنون در این بخش، به بررسی انواع اعسار می‌پردازیم. انواع اعسار عبارتند از:

1. **معسر مطلق:**
در اعسار مطلق، فرد در شرایطی قرار دارد که به هیچ وجه قادر به پرداخت کل یا بخش اعظم بدهی خود نمی‌باشد. حتی با تقسیط بدهی، شخص توانایی مالی لازم برای پرداخت را ندارد.

2. **معسر نسبی:**
معسر نسبی زمانی ایجاد می‌شود که فرد، بخشی از بدهی یا دین خود را به صورت قسطی و با توافق موافقت‌نامه‌ای پرداخت می‌کند. در این حالت، فرد توانایی مالی دارد که بخشی از بدهی را به صورت مقرر اقساط پرداخت کند. این در حالی است که در اعسار مطلق، هیچ توانایی مالی برای پرداخت وجود ندارد.

مفهوم اعسار نسبی نشان‌دهنده قابلیت فرد در پرداخت بدهی بخشی از دین خود است، در حالی که اعسار مطلق به تعداد و شدت پرداخت قابل انجام نیست. علاوه بر این انواع اعسار، در بخش بعدی به بررسی دسته‌بندی‌های دیگر مرتبط با مفهوم اعسار خواهیم پرداخت.

اثبات اعسار با کیست؟

انواع اعسار توسط چه کسی اثبات می‌شود؟ اعسار یا به عبارت دیگر، عدم توانایی مالی نیازمند اثبات است. هر کسی که ادعا به وجود اعسار کند، باید عدم توانایی مالی خود را به منظور پرداخت بدهی را اثبات کند. از این رو، اثبات اعسار به عهده‌ی مدعی اعسار است.

لازم به ذکر است که در برخی موارد، افراد ممکن است بخواهند دعوا برای حقوق خود را آغاز کنند. اما اگرچه این افراد قصد دارند از حق اعسار بهره‌مند شوند، اما هزینه‌های مرتبط با دادگاه و دعوا را تأمین نمی‌توانند. در این حالت، افراد می‌توانند از حق اعسار بهره‌مند شوند. هرچند که باید عدم توانایی مالی به‌صورت اثباتی اثبات گردد.

بنابراین، درخواست اعسار نه تنها نیاز به ادعا دارد بلکه اثبات عدم توانایی مالی برای پرداخت نیز وظیفه مدعی اعسار است. این رویکرد موجب تسهیل در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اعسار و تضمین عدالت در این زمینه می‌شود.

اعسار از هزینه دادرسی چیست؟

در این قسمت به این خواهیم پرداخت که اعساز از هزینه دادرسی چیست و چه مفهومی دارد .

مفهوم اعسار در هزینه دادرسی چیست؟ به منظور اثبات اعسار و پرداخت هزینه‌های مرتبط با دادگاه یا دادرسی، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

1. **ارائه اثبات اعسار توسط مدعی:**
مدعی اعسار باید توانایی اثبات عدم توانایی مالی خود را داشته باشد.

2. **استفاده از روش شهادت شهود:**
برای اثبات اعسار، روش شهادت شهود غالب است. در این روش، حداقل به دو شاهد نیازمند خواهید بود. این دو نفر باید از وضعیت مالی مدعی به‌طور دقیق آگاه باشند.

3. **موارد مطرح در شهادت‌نامه:**
در شهادت‌نامه، موارد زیر باید ارائه شوند:
– مشخصات مدعی اعسار
– شغل معسر
– وسایل مورد نیاز برای امرار معاش
– دلایل عدم توانایی مالی مدعی برای پرداخت بدهی
– منشاء اطلاعات شهود

4. **مشخصات شهود:**
مشخصات شهود، از جمله اقامتگاه آنها، نیز باید در شهادت‌نامه ذکر شوند.

5. **حضور شهود در دادگاه:**
در برخی موارد، دادگاه حضور شهود را در جلسه الزامی می‌داند. در این صورت، اخطارنامه‌ای لازم است ارسال شود. شاهد منتخب باید دارای شرایط خاصی باشد که توسط دادگاه مشخص می‌شود. حداقل دو نفر برای امضای برگه شهادت‌نامه لازم است.

پیشنهاد می‌شود ۴ نفر را به دادگاه معرفی کنید تا با بروز هرگونه مشکل در حضور یکی از شاهدین، با مشکل مواجه نشوید.

با این روش‌ها، مدعی اعسار می‌تواند به‌طور کامل عدم توانایی مالی خود را اثبات کرده و به درخواست اعسار پرداخت هزینه‌های دادگاه یا دادرسی را موفقیت‌آمیز نماید.

اگر میخواهید بیاموزید که شهادت کذب چه عواقبی به همراه دارد حتما اینجا کلیک بفرمایید .

اعسار چیست (2)

نتایج پذیرفتن اعسار از هزینه دادرسی چیست؟

نتایج پذیرفتن اعسار از هزینه دادرسی چیست؟ اگر دعوی اعسار از هزینه دادرسی اثبات شود، به چه تداولاتی منجر می‌شود؟ در این صورت، مدعی اعسار از پرداخت هزینه و حق الزحمه کارشناسی معاف می‌شود.

البته در برخی موارد، زمان پرداخت هزینه ممکن است به زمان دیگری موکول شود. هزینه دادرسی ممکن است شامل هزینه‌های احکام دادگاه و برگه‌های ارائه‌شده نیز باشد. هر خدمت قضایی نیز هزینه خود را دارد.

اگر توانایی مالی برای دادخواهی و پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارید، قانون به شما فرصت دادخواهی بدون پرداخت هزینه با شرط اعسار را می‌دهد.

در این صورت، شما ممکن است یا به طور کامل از هزینه‌ها معاف شوید یا بعداً پرداخت کنید. ماده ۴۰۵ قانون مدنی حاکم بر اعسار را مشخص می‌کند و افرادی که به‌دلیل عدم کفایت نتوانند هزینه‌های دادرسی را پرداخت کنند، به عنوان معسر شناخته می‌شوند.

بنابراین، اگر دعوی اعسار با موفقیت اثبات شود، مدعی از هزینه‌ها معاف شده و می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های دادگاه و حقوق کارشناسی خود را پیگیری کند.

نتایج پذیرفتن اعسار از پرداخت محکوم به

مفهوم اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟ علاوه بر اعسار از هزینه‌های دادرسی، اعسار از پرداخت محکوم به نیز وجود دارد. نتایج پذیرفتن اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟

برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه محکوم به لازم است دلایل موردنیاز ارائه شود. در این صورت، دادگاه از فرد مدعی دعوی می‌خواهد اموال مشتمل بر موارد زیر را به دادگاه ارائه دهد:

1. **طلب‌های فرد از اشخاص دیگر**
2. **کلیه‌ی اموال فرد زیر نظر اشخاص ثالث**
3. **کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقول**
4. **میزان وجوه نقدی**
5. **نقل و انتقال اموال در طول یک سال گذشته**

به همراه این اطلاعات، مدارک دیگری نیز از مدعی درخواست می‌شود. شهادت‌نامه کتبی دو نفر در این مورد نیز الزامی است. در بیشتر موارد پس از ثبوت اعسار، مدعی به پرداخت بدهی به صورت اقساطی محکوم می‌شود.

البته در برخی مواقع نیز مهلت مناسبی برای پرداخت مشخص می‌شود. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون مشخص گردد. دادگاه بعد از بررسی همه‌ی مدارک و شرایط موجود، تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

دادگاه می‌تواند با توجه به تورم حاکم و تغییر وضعیت مدیون، میزان اقساط را تغییر دهد.

دانستن مفهوم اعسار و قوانین حاکم سبب می‌شود تا در شرایط ضروری از مزیت آن بهره‌مند شوید. حق اعسار از تجار و البته افراد حقوقی پذیرفته نیست. اعسار فقط مشمول افراد عادی می‌باشد.

به عنوان مثال، دعوی اعسار یک تاجر بدون بررسی رد خواهد شد. اگر توانایی مالی لازم را دارید، از دادخواست اعسار خودداری کنید. اگر بعد از صدور حکم، خلاف این امر اثبات شود، مشمول مجازات خواهید بود.

اثبات ادعای اعسار چیست؟

شما در این قسمت خواهید آموخت اثبات ادعای اعسار چیست .

مفهوم اعسار و دلایل اثبات ادعای اعسار چیست؟ برای اعسار از هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به، این ادعا باید به شکل متناسب و مستند اثبات شود.

در بخش قبلی یادآور شد که مدعی اعسار آن را توسط ارائه‌ی شاهدین اثبات می‌کند و اثبات ممکن است به صورت کتبی و یا حضوری صورت گیرد.

برای معاف شدن از هزینه دادرسی، اثبات اعسار الزامی است. همچنین، برای به تعویق انداختن یا پرداخت اقساطی بدهی‌ها، اثبات اعسار از پرداخت محکوم به باید در اولویت قرار گیرد.

با این حال، لازم به ذکر است که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی معمولاً موقتی است و بستگی به شرایط مالی فرد دارد.

مدارک و ادله‌ای که برای اثبات اعسار ارائه می‌شود، تأثیرگذار در نتیجه نهایی حکم می‌باشند. این مدارک می‌توانند شامل اسناد مالی، شهادت‌نامه‌ها، و سایر اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی فرد باشند.

با این اطلاعات موثق و قابل اثبات، دادگاه می‌تواند تصمیم نهایی را با دقت بیشتری اعلام کند و به افرادی که واقعاً در شرایط اعسار هستند، کمک کند.

مزایای قبول اعسار چیست؟

شما در این قسمت خواهید آموخت که مزایای قبول اعسار چیست .

مفهوم اعسار و مزیت قبول آن چیست؟ قبول دادخواست اعسار توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف دارای مزایای ویژه‌ای است. از جمله مزایای اصلی قبول دادخواست اعسار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. **قبول ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی:**
قبول دادخواست اعسار می‌تواند افراد را از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف کند.

2. **معاف شدن از پرداخت:**
شخصی که اعسار خود را ثابت کرده، ممکن است از پرداخت بدهی‌ها معاف شود.

3. **دریافت وکیل معاضدتی:**
مدعی اعسار ممکن است حق داشته باشد که وکیل معاضدتی دریافت کند.

4. **معاف از پرداخت حق الوکاله:**
شخصی که اعسار خود را اثبات کند، ممکن است از پرداخت حق الوکاله معاف شود.

5. **معاف شدن از پرداخت هزینه مربوط به انتشار آگهی:**
قبول اعسار می‌تواند افراد را از پرداخت هزینه‌های مرتبط با انتشار آگهی معاف کند.

6. **معاف شدن از پرداخت دستمزد کارشناس:**
شخصی که اعسار خود را اثبات کند، ممکن است از پرداخت دستمزد کارشناس معاف شود.

7. **قبول اعسار از محکوم به:**
قبول اعسار ممکن است منجر به معافیت از پرداخت محکوم به شود.

8. **تقسیط بدهی:**
دادگاه ممکن است برای شخصی که اعسار را ثابت کرده، امکان تقسیط بدهی‌ها را فراهم کند.

9. **معاف شدن از ممنوع‌الخروج:**
افرادی که اعسار خود را اثبات کنند، ممکن است از ممنوع‌الخروجی موقت یا دائم معاف شوند.

10. **معاف شدن موقت از پرداخت حقوق زوجه در طلاق:**
شخصی که اعسار را اثبات کند، ممکن است از پرداخت حقوق زوجه در موارد طلاق معاف شود.

برای افزایش احتمال قبول اعسار در دادگاه، لازم است مدارک مرتبط را به دقت و به شکل قانونی ارائه دهید. این مزایا به افرادی که واقعاً در شرایط اعسار قرار دارند، کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را از روند قضایی به دست آورند.

اعسار از هزینه دادرسی

زمان ارائه ی دادخواست اعسار کی است؟

“دادخواست اعسار را می‌توان به دو صورت به دادگاه ارائه داد. این دادخواست می‌تواند به عنوان بخشی از دعوای اصلی ارائه شود، یا به صورت جداگانه از دعوای اصلی به دادگاه تقدیم گردد.

معمولاً، پس از انجام دادگاه اصلی، امکان تکمیل دادخواست اعسار به صورت جداگانه وجود دارد. در صورت عدم اثبات اعسار توسط دادگاه، ممکن است مدعی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوط به رسیدگی به دادخواست اعسار شود.

این هزینه معمولاً دو برابر هزینه‌های معمولی و حتی حق الوکاله است. در این زمینه، مهم است به یاد داشته باشیم که اگر مدعی اعسار تخلفاتی مرتکب شود، ممکن است تحت مجازات قرار گیرد.

ما در این بخش از مقاله به بررسی مفهوم اعسار و انواع آن پرداختیم. آشنایی با نکات و قوانین مربوط به اعسار، به شما این امکان را می‌دهد که به بهترین نحو از حقوق خود دفاع کنید.”

زمان ارائه ی دادخواست اعسار

باید و نبایدهای مهم در مورد مفهوم اعسار چیست؟

شما در این قسمت خواهید آموخت که باید و نبایدهای مهم اعسار چیست .

 “مفهوم اعسار و پرسش‌های متداول درباره آن چیست؟

۱. در صورت فوت مدعی اعسار در حین پرونده، ورثه‌اش حق اعسار را نخواهند داشت.
۲. اگر دادگاه دادخواست اعسار را رد کند، امکان اعتراض به نظر دادگاه وجود دارد و درخواست تجدیدنظر اعسار قابل ارائه است.
۳. در همه مراحل دادرسی، شما حق اعسار دارید.
۴. دادگاه بدوی نیز مرجع صالح برای دعاوی حقوقی مربوط به اعسار است.
۵. اگر مدعی اعسار شرایط لازم برای پرداخت بدهی را به دنبال کند، اعسار لغو می‌شود و او ملزم به پرداخت می‌شود.
۶. اسناد استشهادی که ارائه می‌شوند، باید به دقت بررسی شوند؛ زیرا در بعضی موارد افراد به دلیل رودربایستی، این اسناد را امضا می‌کنند.
۷. پنهان‌کردن اموال در دادگاه، اگر اثبات شود، ممکن است مشمول جریمه شود.
۸. با اثبات اعسار، می‌توانید از پرداخت موقت هزینه‌های دادرسی معاف شوید و از خدمات وکیل مجانی نیز بهره‌مند شوید.”

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ضمن تبریک پیشاپیش بمناسبت میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع) به اطلاع میرسانیم موسسه حقوقی ناد از تاریخ ۲۹ اردیبهشت به مدت سه روز، خدمات حقوقی خود را با تخفیف 10 درصد به مشتریان گرامی ارائه میدهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو خدمات حقوقی با تخفیف، با ما تماس بگیرید. 09176106273
+
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx