بهترین وکیل قصور و جرائم پزشکی در شیراز

وکیل قصور پزشکی کیست ؟

مقصود از وکیل قصور پزشکی وکیلی است که در دعاوی کیفری مربوط به جرایم و قصور پزشکی بصورت تخصصی و حرفه ای دارای تجربه بوده و فعالیت خود را صرفا در اینگونه دعاوی معطوف داشته است. همچنین دعاوی پزشکی در حالت کلی ممکن است هم در برگیرنده جرم پزشک باشد و هم در برگیرنده تخلف پزشک باشد و ممکن است صرفا در برگیرنده تخلف پزشک باشد و فعل و عمل دکتر، مشمول هیچ کدوم از موارد جرم و عنوان های مجرمانه نباشد. در همه این موارد نیاز به اخذ وکیل متخصص و حرفه ای وجود دارد.

آروین حبیبی

جناب آقای آروین حبیبی

متخصص در زمینه پرونده های قصور و جرائم پزشکی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 23 سال سابقه وکالت و تخصص در پرونده های قصور و جرائم پزشکی از ویژگی های ایشان می باشد .