57338941

جرم توهین کردن :

جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می رود. توهین (از ریشه وهن) در لغت به معنی خوار کردن است. )

جرم توهین، نسبت دادن یک امر وهن آور به شخصی میباشد به نحوی که عرفا به خفیف شدن و کسر شان وی منتهی شود.

حکم مجازات جرم توهین بسته به این عامل که توهین ساده ( توهین به افراد عادی) یا مشدد (توهین به اشخاص حقوقی) باشد، متفاوت و به ترتیب مشمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی می باشد. نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین با تقدیم شکوائیه توهین آغاز میشود که این شکوائیه در دفتر خدمات قضایی ثبت شده و برای دادسرا ارسال می گردد.

ما به شما پیشنهاد میکنیم با وکلای تخصصی ما جهت دریافت بهترین نتیجه در ارتباط باشید .

توهین کردن

عنصر قانونی جرم توهین کردن:

عنصر قانونی جرم توهین در مواد 608 ، 609  قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته، با این توضیح که ماده 608 مربوط به توهین عادی یعنی توهین به افراد عادی است .

ماده 609 مرتبط با توهین مشدد یعنی توهین به اشخاص حقوقی و توهین به روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهوری ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان ، قضات ، اعضای دیوان محاسبات و کارکنان وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ ها می باشد. همچنین در ماده 619 قانون مجازات اسلامی توهین به زن و کودکان در مکان ها و معابر عمومی جرم انگاری شده.

 

عنصر مادی جرم توهین کردن :

عنصر مادی جرم توهین از طریق هرگونه رفتار مجرمانه اعم از انجام فعل یا ترک فعل که اهانت آمیز بوده محقق می شود . به عنوان مثال : فحاشی کردن ، هل دادن و ….

 

عنصر روانی یا معنوی جرم توهین کردن:

عنصر روانی یا معنوی جرم همان فعل و انفعلات ذهنی بوده که پیش از ارتکاب جرم یا در زمان انجام آن، مرتکب جرم را به سوی ارتکاب آن سوق می دهد. عنصر روانی یا معنوی جرم توهین عبارت است از سوء نیت عام (قصد انجام عمل اهانت آمیز) و سوء نیت خاص(قصد خفیف نمودن توهین شونده)

 

جرم توهین کردن

نکات مهم جرم توهین:

  • توهین میتواند به هر وسیله یا طریق صورت گیرد.
  • توهین مطابق ماده 104 قانون اخیرالذکر جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی تعقیب جرم متوقف میگردد.
  • رفتار مرتکب باید موهون باشد و صرف بلند داد زدن و گفتن حرف های تند و پرخاشگرانه توهین محسوب نمیشود.
  • توهین ممکن است به صورت توهین ساده یا توهین مشدد اتفاق افتد.
  • توهین بسته به آنکه مفهوم ناموسی داشته باشد یا نه و یا اینکه نسبت دادن صفت یا عمل ناشایست به طرف باشد یا نسبت دادن جرم میتواند مصداق جرم دیگری مثل قذف یا افتراء باشد بنابراین مضمون آن ممکن است عمل را از عنوان مجرمانه توهین خارج گرداند.
  • فحاشی و توهین را شاید در عرف بتوان با مسامحه مترادف دانست اما در عالم حقوق از باب ضرورت تفسیر عرفی قوانین کیفری ضرورتاً منشا توهین فقط فحاشی نیست.مثلا واژه ی بی هویت یا بی اصل و نسب یا بی خانواده شاید فحش نباشد ولی توهین هست!
  • حکم توهین کردن

مجازات جرم توهین کردن و جرائم مشابه آن:

۱-اگر توهین ساده باشد طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی ( شلاق تا 74 ضربه – 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی)

م۶۰۸:(( توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.))

۲-اگر توهین مشدد باشد (مواد 513 تا 517 قانون مجازات اسلامی ) – (ماده 609 قانون مجازات اسلامی) :

م۶۰۹:((هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) تا بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم میشود.))

۳توهین به رهبری (6 ماه تا 2 سال حبس و غیرقابل گذشت) ماده 514

م۵۰۴:((هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.))

 

۴توهین به مقامات دولتی حین انجام وظیفه و با توجه به سمت آنها (3 تا 6 ماه حبس – یا مجازات توهین ساده) ماده 609

۵توهین به مقامات سیاسی خارجی (1.علنی باشد 2. در آن کشور جرم باشد 3. طرف شکایت کند ) – ( 1 تا 3 ماه حبس ) ماده 517

م۵۱۷:((هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.))

در ادامه ما به شما پیشنهاد میکنیم حتما مقاله سقط جنین را مطالعه بفرمایید .

توهین به مقدسات

۶ توهین به مقدسات و انبیاء و ائمه و حضرت فاطمه (1 تا 5 سال حبس) ماده 513

اگر سب النبی باشد (اعدام)

م۵۱۳:((هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.))

 

۷-قذف : (ماده 245 تا 261 قانون مجازات اسلامی) اگر توهین دارای مضامین ناموسی و نسبت دادن زنا یا لواط به شخص باشد حد آن 80 ضربه شلاق است .

م۲۴۵:((قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.))

 

۸-سب النبی (ماده 262 قانون مجازات اسلامی ) دشنام دادن یا قذف پیامبران مستوجب اعدام است. (قذف ائمه و حضرت فاطمه (س) در حکم آن است)

م۲۶۲:((هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.))

۹-افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) زمانیکه به دیگری جرمی را نسبت دهند که قابل اثبات نباشد افتراء رخ داده است و لزوما باید نسبت دادن جرم مطرح شود.

م۶۹۷:((هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.))

مجازات توهین به مقدسات

 

 

 

 

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx