جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی

شاید شما هم در یک سری از سایت ها و پیج های اینستا و فضای مجاری و حتی سایت دیوار مشاهده کردین که اصطلاحاتی از قبیل جعل مدرک تحصیلی دیپلم ، جعل مدرک تحصیلی لیسانس ، جعل مدرک تحصیلی دانشگاهی ، جعل مدرک تحصیلی با استعلام ، جعل مدرک تحصیلی فتوشاپ زده شده یا اگر شما در سایت گوگل هم که بزنید شاهد همین اصلاحات خواهید بود.

ما میخواهیم به شما بگویم که تمام این موارد جرم محسوب میشه و قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است و شما با خواندن این مقاله می توانید ببینید که مجازت این نوع جعل اسناد چه جیزی است.

طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، جعل مدرک تحصیلی مانند مدرک اشتغال به تحصیل ، مدرک فارغ التحصیلی ، تاییدیه ریز نمرات تحصیلی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و همچنین ارزش نامه های تحصیلات خارجی ، جرم است.

در معنای حقوقی جعل به عملیات متقلبانه ای می گویند که باعث ضرر رساندن به دیگران و ایجاد خسارت مالی و معنوی می شود.

در اصطلاح عامه جعل در مواقعی اتفاق می افتد که در سندی عادی یا رسمی ، اطلاعات اشتباهی نوشته می شود و یا به طور کلی سندی دروغین ایجاد می شود تا برای استفاده خود و دیگران و با حیله استفاده شود و اعتبار قانونی نداشته باشد.

علاوه بر این در صورتی که کسی با علم به جعل بودن مدارک تحصیلی اقدام به استفاده از آن ها کند باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است.جعل فقط وقتی قابل قبول است که روی اصل مدرک باشد ، نه روی کپی یا رونوشت آن مگر اینکه کپی یا رونوشت برابر با اصل شده باشند.

مدرک گرایی در جامعه ما موجب افزایش چشمگیر ارتکاب جرم جعل مدرک تحصیلی شده است. تعداد زیادی از ادارات و سازمانها برای استخدام کارمندان خود به مدارک آنها اعتماد میکنند. یعنی برای استخدام نیروی متخصص فراخوان میدهند و در آن فراخوان به مدرک تحصیلات دانشگاهی متقاضیان تاکید میکنند.

کارفرما برای بهرهمندی از اطلاعات و مهارت فرد متخصص، برای بالا رفتن سرعت فرآیند انجام پروژهها، افزایش دقت، کارایی بیشتر پرسنل و موارد متعدد دیگر، برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی را برای کارپذیر ضروری میداند.

زمانی که فردی برخلاف واقعیت، مدرک تحصیلی خود را در درجات بالاتر اعلام میکند، موجب ضرر به مؤسسه یا سازمان مربوطه خواهد شد. او با ارائه مدارک غیر واقعی موجب سلب اعتماد افراد آن سازمان یا شرکت نیز میشود.

مدیران و رؤسایی که برای استخدام افراد، بر پایه مدرک آنها تصمیمگیری میکنند، به اعتبار دانش و آگاهی این نیروهای متخصص مسئولیتهایی را به آنها واگذار خواهند کرد.

ما به شما پیشنهاد میکنیم مقاله جعل و تزویر را مطالعه بفرمایید (مدت زمان تقریبی مطالعه مقاله 2 دقیقه )

به این ترتیب، فردی که با ارائه مدرک ساختگی و تقلبی استخدام شده باشد، نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. این اقدام در سطح گستردهتری میتواند موجب ضایع شدن حقوق افراد تحصیل کرده در این حوزه شود.

در حقیقت این اقدام یکی از کارهای غیر قانونی و البته غیر اخلاقی است. به دلیل اینکه تعداد زیادی از افراد، برای اشتغال در کار مرتبط با رشته تحصیلی خود تلاش میکنند.

وقتی اشخاصی با بهرهمندی از مدارک ساختگی، به صورت ناروا در این مشاغل استخدام شوند، موجب دلسردی و ناامیدی فارغ التحصیلان رشته مورد نظر خواهند شد. قانونگذار با هدف حمایت از قشر
تحصیل کرده و برای حفظ نظم عمومی این اقدام را جرمانگاری کرده است.

قبل از آنکه بخواهیم به طور کلی با مجازات جعل مدرک تحصیلی آشنا شویم، بهتر است با تعریف جامع و کاملی را از جرم جعل آشنا شویم تا بتوانیم بهتر این موضوع را درک کنیم.

معنای لغوی کلمهی جعل، منقلب نمودن و دگرگون کردن می باشد.

در معنای حقوقی نیز جعل به عملیات متقلبانه ای میگویند که باعث ضرر رساندن به دیگران و ایجاد خسارت مالی و معنوی میشود.

اصطلاح عامه جعل در مواقعی اتفاق می افتد که در سندی عادی یا رسمی، اطلاعات اشتباهی نوشته میشود و یا بدون اجازهی صاحب آن در آن تغییراتی ایجاد میشود و یا به طور کلی سندی دروغین  ایجاد می شود تا برای استفاده خود و دیگران و با حیله استفاده شود و اعتبار قانونی نداشته باشد.

به این موضوع توجه داشته باشید که جعل به دو نوع مادی و معنوی تقسیم میشود. هنگامی که از جعل مادی صحبت میکنیم، در حقیقت به مادهی ۵۲۳ تعزیرات می توان استناد کرد. در این ماده آمده است که:

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردنیا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

حال در مورد جعل معنوی میتوان گفت که در مواقعی که کارکنان دولتی یا مراجع قضایی، بر خلاف حقیقت، مواردی را ثبت کنند که واقعیت نداشته باشد، جعل مادی اتفاق افتاده است.

به عنوان یک قاعده ی کلی می توان گفت که جعل ممکن است در اسناد عادی و رسمی در تمامی جوامع اتفاق بیفتد و جرم جعل مدرک تحصیلی نیز جز مصادیق اصلی جعل میباشد.

جعل اسناد

طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جعل مدارک تحصیلی از جمله مدرک اشتغال به تحصیل ، مدرک فارغ التحصیلی ، تاییدیه ریز نمرات تحصیلی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و هم چنین ارزشنامه های تحصیلات خارجی ، جرم است .

علاوه بر این در صورتی که کسی با علم به جعل بودن مدارک تحصیلی اقدام به استفاده از آنها کند باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است .

مجازات جعل مدارک تحصیلی از قرار جبران خسارت و حبس از یک تا سه سال است و در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزراتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود .

جرم جعل مدرک تحصیلی دیپلم چه شرایطی دارد؟

یکی از مدارکی که در جامعه به صورت گستردهای جعل میشود، مدرک تحصیلی دیپلم است. دیپلم به منزله پایان تحصیلات دوازده ساله دانش آموز تلقی میشود.

گاهی ممکن است افراد به هر دلیلی نتوانند تحصیلات خود را در مدرسه با موفقیت به پایان برسانند. این افراد تا زمانی که تمام امتحانات دوازده سال تحصیلی را با قبولی طی نکرده باشند، نمیتوانند دیپلم را دریافت کنند. کسب دیپلم در کشور ما لازمه ورود به دانشگاهها و مؤسسات عالی است.

تعداد زیادی از افرادی که دیپلم را کسب نکردهاند، برای جعل آن اقدام میکنند. در شرایطی که شخصی مدرک دیپلم را جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن از آن بهرهمند شود، مرتکب جرم جعل مدرک تحصیلی دیپلم شده است.

البته این اقدام مشمول جرم جعل مدرک تحصیلی نمیشود و مجازات مجزایی دارد. به دلیل اینکه جعل مدرک تحصیلی فقط مربوط به جعل مدارک دانشگاهها و مؤسسات عالی است.

موسسه حقوقی نیک اندیشان

اگر شخصی برای استخدام در یک شرکت یا اداره یا برای هدف دیگری مدرک دیپلم را جعل کند یا با اطلاع از ساختگی بودن مدرک، از آن بهرهمند شود، مستحق مجازات جرم جعل خواهد بود. در خصوص تمام مدارک پایین تر از دانشگاهها نیز این موضوع صدق میکند.

یعنی جعل ریز نمرات مربوط به سالهای دبیرستان، دوره اول متوسطه یا ابتدایی نیز جعل مدرک تحصیلی محسوب نمیشوند.

آیا جرم جعل مدرک تحصیلی مشمول تخفیف مجازات میشود؟

در قانون مجازات اسلامی در خصوص این موضوع مادهای وجود دارد. مطابق ماده ۵۳۱ این قانون، اگر فردی که مرتکب جرم جعل مدرک تحصیلی شده است، قبل از اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد، این جرم را گزارش دهد و مرتکبان را معرفی کند، مشمول تخفیف مجازات خواهد شد.

همچنین اگر شخصی به دلیل ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد و با مراجع مربوطه همکاری کرده باشد یا وسایل دستگیری مرتکبان را فراهم کند، مطابق قانون در مجازات او تخفیف داده میشود. حتی امکان معاف شدن او از مجازات نیز وجود دارد.

در این مبحث به بررسی جرم جعل مدرک تحصیلی و مجازات و همچنین در رابطه با موارد تخفیف و مصادیق آن به توضیح پرداختیم.

در آخر نکته قابل بسیار مهم این است که شما میتوانید با مراجعه به این لینک از هر مدرک تحصیلی استعلام بگیرید و اصالت مدرک تحصیلی قابل پیگیری می باشد .

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx