ضرب و جرح عمدی چیست و چه مجازاتی دارد؟

ضرب و جرح عمدی چیست و چه مجازاتی دارد؟

“مورد شایع در دادگاه‌های کیفری، جرم ضرب و جرح عمدی به تمامیت جسمی اشخاص است. در قانون مجازات اسلامی نیز، جرم ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجازات‌های مختلفی برای هر یک تعیین شده است.

اصطلاح ‘ضرب’ به معنای زدن است و به آسیب‌هایی اشاره دارد که بدون خونریزی یا شکستگی، به اعضای بدن وارد می‌شود. این آسیب‌ها ممکن است شامل کبودی، سرخی، کوفتگی، سیاه شدن و پیچ خوردن باشد.

در عوض، ‘جرح’ به معنای زخم زدن است و به صدماتی اشاره دارد که آسیب به نسج، عضو یا بافت بدن می‌زند. مانند بریدگی، شکستگی استخوان و خراشیدگی که اغلب با خونریزی همراه است.

تفاوت اساسی بین ضرب و جرح در این است که ضرب به طور عمومی همراه با خونریزی یا زخم نیست، در حالی که جرح معمولاً با زخم و خونریزی همراه است. هر دو از این اعمال به عنوان جنایات علیه افراد محسوب می‌شوند.”

ضرب و جرح عمدی

جنایت بر عضو چیست ؟

“جنایت بر عضو به اعمالی اشاره دارد که کمتر از قتل هستند، از قبیل قطع عضو، جرح، و آسیب‌های وارد شده به منافع فرد مورد حمله. اگر این اعمال به صورت عمدی اتفاق بیفتند و در صورتی که قربانی جرم یا ولی او تقاضای قصاص داشته باشد و با سایر شرایط قانونی همراه باشد، قصاص اجرا می‌شود. اما اگر قربانی جرم یا ولی او تقاضای قصاص نکند، یا اگر اجرای قصاص امکان‌پذیر نباشد، مجازات‌های دیه و تعزیر، طبق مقررات قانون مجازات، اعمال می‌شود. طبق قانون مجازات، جرح عمدی منجر به قصاص می‌شود، در حالی که جرح غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است.”

پیشنهاد ما به شما : ارتباط با بهترین وکیل کیفری در شیراز


مجازات ضرب و جرح عمدی چیست ؟

“با اشاره به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات، هر فردی که عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد کند و این عمل باعث نقصان، شکستن، از کار افتادن عضوی، مرض دائمی، فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل شود، مورد بررسی سیاست‌های مجازاتی قرار می‌گیرد.

اگر قصاص (تناسخ) امکان‌پذیر نباشد و در صورتی که اقدام مرتکب منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه یا به بیم تجربه شده توسط مرتکب یا دیگران باشد، متهم به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. همچنین، اگر آسیب‌دیده ادعای خسارت داشته باشد، متهم ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.

این ماده نشان می‌دهد که در صورت انجام عمدی وارد آوردن جرح یا ضربی که منجر به نقصان جسمانی جدی می‌شود و امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، متهم ممکن است به حبس تا پنج سال محکوم شود و در صورت تقاضا، ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.

(در راستای قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری، میزان مجازات این جرم به حبس درجه شش، به معنای شش ماه تا دو سال، تغییر یافته است).”

تا این قسمت از مقاله آموختید که ضرب و جرح عمدی چیست و در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای جرم ضرب و جرح عمدی در نظر گرفته شده است .

شما را به مطالعه ادامه مقاله جهت مشاهده شرایط اثبات جرم ضرب و جرح عمدی و ضرب و جرح همسر دعوت می کنیم .

شرایط قصاص در ضرب و جرح عمدی چیست؟

“برای اعمال قصاص در مورد جنایات علیه عضو، شرایط عمومی باید موجود باشد. این شرایط عمومی شامل موارد زیر می‌شوند:

1. مرتکب جنایت نباید پدر یا اجداد پدری قربانی باشد.
2. مجنیٌ‌علیه و مرتکب باید هر دو عاقل باشند و در دین با یکدیگر مساوی باشند.
3. مرتکب باید عمدی داشته باشد، به عبارت دیگر، عمل جرمی را با آگاهی و اراده خود انجام داده باشد.

علاوه بر این، ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی شرایط جنایت عمدی برای اعمال قصاص را تعیین می‌کند. برخی از این شرایط شامل موارد زیر است:

1. محل عضو مورد قصاص باید با محل جنایت یکی باشد.
2. قصاص باید با مقدار جنایت مساوی باشد.
3. قصاص نباید منجر به تلف جان انسان با عضو دیگر شود.
4. در قصاص، عضو سالم نباید در برابر عضو ناسالم قرار گیرد.

همچنین، در قصاص عضو، زن و مرد برابر هستند و مرد مجرم به دلیل نقص عضو یا جرحی که به زن وارد می‌کند، به قصاص عضو مشابه محکوم می‌شود.

این شرایط و محدودیت‌ها نشان می‌دهند که اعمال قصاص در جرائم علیه عضو، شرایط خاصی را برای اجرا دارد و برای محکومیت به قصاص، لازم است تمامی این شرایط را تأیید وضع قرار دهد.”

ضرب و جرح عمدی -1

نحوه اثبات ضرب و جرح عمدی چیست؟

“در قانون مجازات اسلامی، جرم ضرب و جرح عمدی با توجه به چهار مورد زیر قابل اثبات است:

1. دو بار اقرار ضارب: اگر فرد متهم به طور عمدی در دادگاه اقرار کند که ضرب و جرح عمدی را ارتکاب کرده است، این اقرار می‌تواند به عنوان یک دلیل برای حکم مجازاتی مورد استفاده قرار بگیرد.

2. شهادت دو مرد عادل: شهادت دو مرد عادل که پس از مشاهده جرم ضرب و جرح عمدی توسط متهم در دادگاه شهادت می‌دهند، یکی از روش‌های اثبات این جرم است.

3. شهادت یک مرد همراه با دو زن: یک مرد عادل به همراه دو زن نیز می‌توانند شهادت دهند و در این صورت نیز جرم ضرب و جرح عمدی اثبات می‌شود.

4. سوگند یا قسامه: اگر دلیل دیگری برای اثبات جرم ضرب و جرح عمدی در پرونده وجود نداشته باشد، می‌توان از سوگند قوی وارد شده توسط اقوام و خویشاوندان شاکی به عنوان یک دلیل استفاده کرد.

5. علم قاضی: اگر قاضی بر اساس شواهد و مدارک موجود در پرونده به قطعیت و علم قاطع برسد که جرم ضرب و جرح عمدی رخ داده است، می‌تواند حکم مجازات را صادر کند. قاضی باید بر اساس شواهد و مدارک موجود در پرونده به قطعیت و بدون هیچ گواهی و مدرکی به طور ظاهری نظریه یا ظنی ایجاد کند.”

ارکان تشکیل ‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی چیست؟

“عنصر قانونی جرم ضرب و جرح عمدی در ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است. بر اساس این ماده، اگر فردی به طور عمدی به شخص دیگری جرح یا ضربی وارد کند که به نقصان، شکستن، از کار افتادن یک عضو از اعضاء بدن، مرض دائمی، فقدان یا نقص یکی از حواس، منافع یا زوال عقل شخص مجنی‌علیه منجر شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، متهم به ارتکاب جرم ضرب و جرح عمدی محسوب می‌شود.

این عنصر قانونی نشان می‌دهد که برای اثبات جرم ضرب و جرح عمدی، لازم است که جرح یا ضرب وارد شده توسط متهم به یکی از اثرات معین (مانند نقصان عضو، مرض دائمی، فقدان یا نقص حواس و غیره) منجر شده باشد و در همین حالت، امکان اعمال قصاص برای این جرم وجود نداشته باشد.

عنصر مادی ضرب و جرح عمدی در واقع نمای خارجی یا عمل خارجی و قابل مشاهده مرتکب جرم است که به صورت جرح یا قطع عضو از اعضاء بدن اتفاق می‌افتد. در عین حال، عنصر معنوی شامل قصد، سوء نیت و دلایل ذهنی مرتکب می‌باشد.

همچنین، دیه ضرب و جرح در ماههای حرام مانند رجب، ذیعقده، ذیحجه و محرم، نسبت به سایر ماه‌ها دیه تغلیظ نمی‌شود. به عبارت دیگر، دیه در این ماه‌ها به مقدار دیه در دیگر ماه‌ها اضافه نمی‌شود؛ زیرا تغلیظ دیه فقط مربوط به جرم قتل است، نه جرم ضرب و جرح.”

آیا جرم ضرب و جرح قابل گذشت است؟

در صورتی که مرتکب جرم به قصاص محکوم شود ولی مجنی‌علیه شکایت کیفری علیه او نکند، قاضی تنها بر اساس اثبات جرم نمی‌تواند قصاص را اجرا کند. به عبارت دیگر، دادگاه نمی‌تواند تنها از روی اثبات جرم بدون شکایت مجنی‌علیه، قصاص را اجرا کند.

همچنین، پس از اینکه مجنی‌علیه شکایت خود را مطرح کرده و فرایند قضایی آغاز شده است، شاکی در هر مرحله از رسیدگی به پرونده، حتی در زمان اجرای حکم، می‌تواند از شکایت خود منصرف شود و این باعث می‌شود که اجرای مجازات متوقف شود. این امکان به شاکی داده می‌شود تا در صورت تمایل، در هر مرحله از روند قضایی، قادر به انصراف از شکایت خود باشد و در نتیجه، اجرای مجازات متوقف شود.

مجازات ضرب و جرح

مدارک لازم برای اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح عمدی، شاکی نیاز دارد مدارک و دلایلی معتبر را جهت ارائه به دادگاه جمع‌آوری نماید تا حکم به نفع وی صادر گردد.

در اینجا چند مورد از مدارک قابل استناد برای اثبات ضرب و جرح عمدی ذکر شده است:

1. **نظریه پزشکی قانونی:** شاکی می‌تواند از پزشک قانونی درخواست نظریه‌ای در مورد جرم و خسارت‌های جسمانی خود بگیرد. پزشک قانونی می‌تواند با انجام معاینه لازم، نظریه‌ای درباره طبیعت و جداول خسارت‌های جسمانی شاکی تهیه کند. این نظریه پزشکی قانونی می‌تواند به شکایت ضمیمه شود و به عنوان مدرکی قابل قبول در دادگاه استفاده گردد.

2. **استشهادیه شاهدان:** شاکی می‌تواند استشهادیه‌ای از شاهدان حاضر در صحنه جرم تهیه کند. اگر شاهدان در زمان وقوع جرم حاضر بوده و شاهد ضرب و جرح بوده باشند، می‌توانند یک استشهادیه تهیه کنند و آن را امضا کنند. استشهادیه شهود به عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه استفاده می‌شود.

3. **تحقیق محلی:** در صورتی که شاهدین صحنه جرم تمایلی به حضور در دادگاه نداشته باشند، شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست تحقیق محلی کند. در این صورت، افسران قضایی مسئول تحقیقاتی را در محل جرم ارسال می‌کنند و نتایج تحقیقات را در پرونده منعکس می‌کنند.

4. **فیلم و عکس:** اگر دلایلی مانند فیلم‌های دوربین مداربسته، عکس‌ها یا سند‌های دیگر وجود داشته باشد، شاکی می‌تواند آنها را به عنوان مدرک ضمیمه به شکایت خود الحاق کند. این مدارک ممکن است دلیل قوی برای اثبات جرم و خسارت‌های جسمانی باشند.

تا اینجای مقاله به این پرداختیم که ضرب و جرح عمدی چیست و مجازات ضرب و جرح عمدی چیست و روش اثبات آن چگونه است .

در ادامه این مقاله به این خواهیم پرداخت که آیا ضرب و جرح عمدی همسر شامل درخواست طلاق می شود یا خیر ؟ و روش اثبات ضرب و جرح عمدی همسر چگونه است .

ضرب و جرح همسر

آیا زن بخاطر ضرب و جرح همسر می تواند طلاق بگیرد ؟

بنا به ماده 311 قانون مجازات اسلامی بند 4، در صورت وقوع ضرب و جرح زن توسط شوهر، این امکان برای زن فراهم می‌شود که به دادگاه درخواست طلاق خود را ارائه دهد. اگر ادله و شواهد کافی برای اثبات این موضوع وجود داشته باشد، حتی یکبار کتک زدن توسط شوهر نیز می‌تواند موجب طلاق از طرف زن شود.

مراتب حقوقی اثبات ضرب و جرح همسر

برای اثبات کتک زدن زن توسط شوهر، موارد زیر می‌تواند مفید باشد:

1. **اقرار:** شوهر که به ضرب و جرح همسر خود دست زده است، می‌تواند در حضور قاضی یا مأمور کلانتری اعتراف کند.

2. **شهادت شاهدان:** شهود افرادی مثل فرزندان، همسایگان، نگهبانان یا خدمتکاران می‌توانند به زن کمک کنند تا ضرب و جرح توسط شوهر را در دادگاه اثبات کند.

3. **علم قاضی:** قاضی با توجه به شرایط پرونده و دانش و تجربه خود، ممکن است رای به وقوع ضرب و جرح زن توسط شوهر صادر کند.

4. **مدارک صوتی و تصویری:** ضبط‌های دوربین مداربسته، فایل‌های صوتی و تصویری از موبایل که مرتبط با واقعه ضرب و جرح هستند، می‌توانند دلیل محکمی در دادگاه برای اثبات کتک خوردن زن توسط شوهر باشند.

5. **قسم:** در شرایط ویژه و در بعضی پرونده‌ها، قاضی ممکن است از زن و شوهر درخواست کند که در محضر دادگاه قسم بخورند تا به اثبات جرم یا عدم جرم بپردازند.

آیا توهین و فحاشی به زن نیز خشونت محسوب می شود ؟

استفاده از زبان ملايم و موضوع‌محور می‌تواند به روشنی و دقت درباره این موضوع صحبت شود:

“خشونت بر زنان باعث کاهش احترام و تخریب اعتماد به نفس آنها می‌شود. خشونت‌های روانی، مانند توهین‌ها و فحاشی، گاهی اوقات بعد از ضرب و جرح، هنوز می‌توانند باعث صدمات آمیز و پایداری بیشتر بمانند.

قوانین کشور ما، فحاشی و توهین را جرم محسوب می‌کنند و برای آن مجازات تعیین شده است. در صورت توهین شوهر نسبت به همسر و غیرقابل تحمل بودن آن، او می‌تواند شکایت کند.

اگر دادگاه به این نتیجه برسد که توهین‌های کلامی برای زن غیرقابل تحمل است، درخواست طلاق از سوی زن ممکن است توسط دادگاه تأیید شود.

به خانم‌هایی که با خشونت‌های خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان روبرو می‌شوند، توصیه می‌شود که به یک وکیل متخصص در حوزه خانواده و طلاق مراجعه کرده و از مشاوره حقوقی بهره ببرند.

تحمل خشونت و ضرب و جرح از سوی همسر، فضیلت نیست و نه تنها برای شما آسیب‌های جسمی و روانی ایجاد می‌کند، بلکه برای روان فرزندان شما نیز ممکن است آسیب‌های بلندمدتی به وجود بیاورد.”

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx