غصب عنوان

در این مقاله شما خواهید آموخت که جرم غصب عنوان چیست و مجازات جرم غصب عنوان در قانون چگونه است و با انواع جرم غصب عنوان آشنا خواهید شد

غصب عنوان به طور کلی به معنای تصاحب یا دستکاری بر عناوین و مواقع شغلی، به زور یا با جعل سند و تخلف در امور دولتی و غیردولتی است. واژه “غصب” به کنایه تصاحب و استیلا بر اموال یا مواقع شغلی دیگران اشاره دارد.

جرم غصب عنوان و مجازات آن

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی، غصب عنوان به شرح مشخص شده به عنوان یک جرم در نظر گرفته می‌شود. این شامل دخالت در مواقع و شغل‌های دولتی که ارتباط مستقیم با شخص مرتکب ندارد است.

به عنوان مثال، ادعای انتساب یک شغل دولتی یا معرفی خود به جای یک مامور دولتی از جمله عمل‌هایی است که به عنوان غصب عنوان شناخته می‌شود.

همچنین، اگر شخصی غیر از غصب عنوان، سندی را جعل کرده باشد، مجازات جرم جعل سند نیز بر او اعمال می‌شود.

باید توجه داشت که غصب عنوان نه تنها محدود به مشاغل دولتی نیست بلکه ممکن است در صنوف مختلف مانند وکالت، پزشکی و غیره رخ دهد. این جرم نه تنها در رابطه با مشاغل دولتی بلکه در زمینه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

جرم غصب عنوان

جرم غصب عنوان و مجازات آن:

مهم است که غصب عنوان در قانون ایران به عنوان یک جرم غیر قابل بخشش مورد شناسایی قرار گرفته است. این بدان معناست که بدون نیاز به شاکی خصوصی یا رضایت او، این جرم همچنان تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی بدون اجازه و مستند شغلی دولتی، حکومتی، نظامی یا انتظامی را غصب یا جعل کند و بر اساس آن اقداماتی انجام دهد، او به جرم غصب عنوان متهم خواهد شد.

مجازات این جرم حبس تعزیری شش ماه تا دو سال خواهد بود.

مهم است به این نکته توجه کنیم که این جرم تعزیری است و ممکن است مجازات آن تحت شرایط مشخصی کاهش یا افزایش یابد. وکیل می‌تواند درخواست تخفیف یا تشدید مجازات را براساس شرایط مربوطه ارائه دهد.

دیگر نکته این است که قانونی جعل و غصب عنوان دو عنصر جداگانه را به عنوان یک جرم مشخص کرده است. بنابراین، غصب و جعل عنوان به عنوان دو جرم مجزا شناخته می‌شوند.

این اقدام مجرمانه تنها برای مشاغل دولتی و حکومتی شناخته نشده است، بلکه در قوانین وکالت، نظام پزشکی، نظام مهندسی و قوانین مربوط به علوم دیگر، غصب یا جعل عنوان به عنوان یک جرم شناخته شده و مجازات‌های خاص خود را دارد.

در برخی از این موارد، هم‌چنین از جزای نقدی به عنوان مجازات استفاده می‌شود. این نکات مهمی هستند که به صورت کلی در خصوص غصب یا جعل عنوان بررسی می‌شوند.

احقاق حق و اقامه دعوی از این جرم نیازمند ارائه دادخواست به دادسرا است. دادسرا پس از بررسی جرم و ارکان آن، دعوی را همراه با کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح ارجاع می‌دهد و دادگاه نسبت به تعیین مجازات بر اساس پرونده و دعوی اقدام می‌کند.

دعوی پس از صدور مجازات به دایره اجرای احکام دادسرا ارجاع داده می‌شود.

جرم غصب عنوان (1)

 

**رکن‌های غصب عنوان:**

**رکن مادی:** این جرم بر پایه معرفی یا دخالت در امور دولتی و خصوصی انجام می‌شود. جرم غصب عنوان نیازمند انجام یک کنش خاص است. بدین معنا که اگر کسی کاری انجام ندهد، این جرم محقق نمی‌شود.

**رکن معنوی:** این رکن بر مبنای داشتن سوء نیت است. فرد باید با آگاهی از انجام این جرم، عمل مورد نظر را انجام داده و قصد داشته باشد که خود را به جای شخص دیگری معرفی کند. در تحقق این جرم، سوء نیت خاص نیز ضروری است.

به عبارت دیگر، فرد باید قصد داشته باشد که خود را به جای یک فرد دیگر جا بنداند.

**رکن قانونی:** این جرم در مقررات مختلف قانونی ذکر شده و مهم‌ترین آن‌ها ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی است. مواد قانونی مرتبط با این جرم در قوانین مختلف مانند قانون وکالت و مطبوعات نیز مورد بررسی و ذکر قرار گرفته است.


پیشنهاد ما به شما : ارتباط با بهترین وکیل کیفری در شیراز 


جرم غصب عنوان وکیل دادگستری:

با توجه به اینکه وکیل دادگستری یک حرفه‌ای با مسئولیت‌های امینانه و مربوط به اعتماد مردم است، هر نوع دخالتی که باعث سلب این اعتماد شود، به عنوان جرم تلقی می‌شود.

فردی که بدون داشتن مجوز وکالت خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی کند و قصد داشته باشد با دروغ خود را به عنوان وکیل نشان دهد، این اقدام مستوجب مجازات خواهد بود.

لازم به ذکر است که غصب عنوان وکیل دادگستری صرفاً برای افرادی که وکیل نیستند و مجوز وکالت ندارند صادق نیست؛ بلکه شامل همان وکلایی است که پروانه وکالت آن‌ها به هر دلیلی با حکم قطعی باطل شده ولی هنوز به عنوان وکیل فعالیت می‌کنند.

غصب عنوان دولتی

مصادیق غصب عنوان وکالت:

– اظهار شخص به عنوان وکیل با استفاده از حیله و تقلب و در نتیجه ورود به مشاوره‌های حقوقی یا عقد قراردادها و عضویت در موسسات حقوقی به عنوان یک وکیل.

– تهیه و تنظیم اسنادی همچون دادخواست، لوایح، شکایت‌ها، اظهارنامه‌ها و موارد مشابه تحت عنوان وکالت با استفاده از غصب عنوان.

– معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری اما عملیات وکالتی انجام ندادن، که در این صورت غصب عنوان وکیلی انجام نشده است.

– تظاهر و دخالت در امور وکالت به همراه متعاقب صدمات و آسیب‌های به اشخاص، حتی اگر منجر به کسب منفعت نشود.

مجازات غصب عنوان وکالت مطابق قوانین حبس تعزیری از یک تا شش ماه است. این جرم در دادگاه‌های کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جرم غصب عنوان و کلاهبرداری:

غالباً اعمال مجرمانه همراه با غصب عنوان، با هدف کلاهبرداری صورت می‌گیرند.

در این مورد، مهم است به ذکر این نکته باشد که فردی که به همراه غصب عنوان و با استفاده از تزویر، حیله و مکر، سعی در کلاهبرداری از دیگران دارد، تمایل دارد هیچ گونه اثری از فعل مجرمانه خود را بر جای نگذارد.

به همین دلیل، ادله و شواهد لازم برای اثبات کلاهبرداری باید کامل، محکم و قاطع باشند.

مجازات کلاهبرداری با غصب عنوان:

کلاهبرداری همراه با فریب، به هر عملی گفته می‌شود که یک فرد یا موسسه با استفاده از حیله و فریب، با میل و رضایت طرف مقابل، اموال خود را به او سپرد یا او را به هر شیوه‌ای همراهی می‌کند.

در اعمال مجرمانه همچون غصب عنوان که نتیجه آن کلاهبرداری است، فرد مجرم با جعل عنوان دولتی یا مشاغل مهم غیردولتی، سعی در تصاحب اموال، ملک و متعلقات فردی را دارد.

مجازات فردی که از طریق غصب عناوین دولتی مانند مامور دولت یا ارگان‌های نظامی و امنیتی و نهادهایی همچون شهرداری جرم و کلاهبرداری مرتکب می‌شود شامل حبس ۲ تا ۱۰ سال، پرداخت جزای نقدی به میزان مقدار کلاهبرداری صورت گرفته و همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی می‌شود.

مجازات جرم غصب عنوان

مجازات جرم غصب عنوان دولتی:

هر فردی که بدون داشتن سمت رسمی یا اجازه رسمی، خود را در مشاغل دولتی، نظامی، کشوری و امنیتی معرفی کند، تا ۲ سال به حبس محکوم می‌شود.

اگر جعل نیز انجام داده باشد، مجازات جعل نیز به این موارد اضافه خواهد شد. همچنین، اگر فردی بدون مجوز از نشان‌ها، مدال‌ها و لباس‌های رسمی ماموران دولتی و نهادهای انتظامی سوءاستفاده کند، از یکسال تا سه ماه حبس به همراه جزای نقدی محکوم می‌شود.

جرم غصب عنوان افراد عادی:

گاهی ممکن است فرد مجرم خود را به جای یک فرد عادی، به عنوان مالک یا فروشنده‌ای معرفی کند.

در پرونده‌های نقل و انتقال مال غیر، مجازات این افراد بر اساس نظر دیوان عالی کشور تعیین می‌شود. در این نوع پرونده‌ها، فردی که خود را به عنوان مالک یا فروشنده به دروغ معرفی کرده باشد، به عنوان جاعل شناخته می‌شود.

نکته مهم در رابطه با جعل عنوان این است که اگر دیگران شخصی را به اشتباه از ماموران و کارکنان دولت بدانند و آن فرد سکوت کند، جرم غصب عنوان اتفاق نیفتاده است.

شما در این مقاله آموخیتد که جرم غصب عنوان چیست و چه مجازاتی دارد و با انواع جرم غصب عنوان آشنا شدید .امیدواریم که این مقاله برای شما موثر واقع شده باشد و صمیمانه منتظر نظرات زیبا و سازنده شما هستیم .

 

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx