مجازات رابطه نامشروع چیست ؟

مجازات جرم رابطه نامشروع، ممکن است به صورت تعزیری با اعمال یک تا 99 ضربه شلاق صورت گیرد.

اگر وضعیتی وجود داشته باشد که منجر به تغییر مجازات گردد، احتمالاً این حکم تعزیری به جریمه نقدی تبدیل خواهد شد.

هزینه هر سه ضربه شلاق و همچنین مقدار جریمه نقدی به ارزش 400,000 ریال تعیین می‌شود. علاوه بر این، افراد متهم به جرم رابطه نامشروع ممکن است به تبعید محکوم شوند.

با توجه به قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع به عنوان یک اقدام جنایی محسوب می‌شود که از جمله جرایمی است که با اصول عفت مغایرت دارد.

قانونگذار، این جرم را به طور کلی تعریف کرده اما موارد و شرایط دقیق آن را مشخص ننموده است که باعث می‌شود این جرم یکی از مسائل مورد بحث و چالش قرار گیرد.

قانون یک تعیین مجازات خاص برای رابطه نامشروع داده است، با این حال در برخی از موارد دیده شده که متهمان به جرم رابطه نامشروع به مجازات‌های دیگری از جمله تبعید محکوم شده‌اند.

همچنین، در صورت وجود شرایط خاص، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت فرد متهم، این مجازات را به جریمه نقدی تغییر دهد.

بنابراین، در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسی مفهوم مجازات رابطه نامشروع، انواع مجازات اعمال شده برای این جرم، امکان تغییر مجازات به شکل‌های دیگر از جمله تبعید و ضربه شلاق تعزیری بپردازیم.

مجازات رابطه نامشروع (1)

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع به هرگونه ارتباط خارج از عرف بین زن و مردی اشاره دارد که با هم ازدواج نکرده اند.

این مفهوم شامل دایره‌ای گسترده است که شامل زنا و انواع آن نیز می‌شود، اما در این مقاله، اشاره به جرم تعزیری رابطه نامشروع بدون زنا است.

مجازات رابطه نامشروع در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مشخص شده است. بر اساس این ماده، مجازات رابطه نامشروع شامل شلاق تا ۹۹ ضربه است.

استفاده از عبارت “تا” نشان می‌دهد که تعداد ضربات شلاق می‌تواند از ۱ تا ۹۹ ضربه باشد، نه بیشتر از آن.

به طبق این ماده: “هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها عقد زواج نباشد، در روابط نامشروع یا انجام اعمال منافی عفت، به‌جز زنا، مانند تقبیل یا مضاجعه، دست داشته باشند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.

اگر این اعمال با خشونت و اکراه انجام شده باشد، تنها فرد اکراه‌کننده تحت تعزیر قرار می‌گیرد.”

قاضی، با توجه به وضعیت متهم، تعیین می‌کند که مجازات او از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. لازم به ذکر است که در شرایط خاص، مجازات جرم رابطه نامشروع ممکن است به جریمه نقدی تبدیل شود.

مجازات رابطه نامشروع تلفنی

به موجب ماده 637 قانون مجازات اسلامی که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفته، مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی – که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع محسوب می‌شود – تا نود و نه ضربه شلاق است.

در خصوص این مجازات، نکات زیر می‌بایست توجه شود:

قانونگذار در این ماده، حداکثر مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی را تعیین نموده است.

این به این معناست که قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده می‌تواند مجازات مرتکبان این جرم را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین نماید که در صورت وجود شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع اجرا خواهد شد.

این مجازات جزو نوع مجازات تعزیری محسوب می‌شود؛ به این معنا که در اسلام، جزئیات اجرای آن، از قبیل مقدار و نحوه اجرا، مشخص نشده است و قانون گذار در این خصوص تصمیم‌گیری می‌نماید.

مطابق درجه‌بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی، مجازات برای جرم سکس تلفنی به عنوان مجازات تعزیری درجه 6 تعیین شده است.

مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی، مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی، قابل تخفیف تا حداکثر ده ضربه شلاق یا قابل تبدیل به جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان می‌باشد.

جرم رابطه نامشروع پیامکی یکی از جرایمی است که قابل گذشت نمی‌باشد، بنابراین، اگر شاکی واگذار شود، رسیدگی به جرم متوقف نمی‌شود؛ بلکه برای مرتکبان، مجازات تعیین می‌گردد.

مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه مرتکب جرم رابطه نامشروع تلفنی باعث اعفای او از مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت او را قاضی پرونده بپذیرد.

مجازات رابطه نامشروع (2)

مجازات رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل

مجازات رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل برای بسیاری یک سؤال مهم است. به این سؤال که چه حکمی برای این اعمال مجرمانه تعیین شده است، باید این گونه پاسخ داد:

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن شوهردار و مرد متاهل در صورت مرتکب شدن به جرم رابطه نامشروع، به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

همچنین، در صورتی که جرم زن ثابت شود، او به عنوان نشوز شمرده می‌شود و حق نفقه برای او تعلق نخواهد گرفت. ولی مهریه باید به او پرداخت شود.

در مورد مردی که جرم رابطه نامشروع را ارتکاب کرده و همسرش بتواند اثبات کند که این اقدام برای او عسر و حرج ایجاد کرده و با تشخیص قاضی، می‌تواند از دلایل طلاق از سوی همسر باشد.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار چیست ؟

مجازات رابطه نامشروع به اجبار

اصطلاح اکراه، که در عرف به معنای اجبار شناخته می‌شود، در قانون مدنی تعریف شده است: “اکراه به اعمالی اشاره دارد که بر فردی باشعور تأثیر می‌گذارد و او را نسبت به جان، مال، یا آبروی خود تهدید می‌کند به نحوی که به‌طور معمول قابل تحمل نباشد.

در بررسی اعمال اکراه‌آمیز، سن، شخصیت، اخلاق و جنسیت فرد باید مد نظر قرار گیرد.”

طبق ماده 637 کتاب پنجم تعزیرات، تنها فردی که فرد دیگری را به انجام رابطه نامشروع مجبور کند، مورد مجازات قرار می‌گیرد و فردی که مجبور می‌شود، مجازات نمی‌بیند، که این در مورد زنا هم به همین شکل اعمال می‌شود.

اینجا تفاوتی بین رابطه نامشروع و زنا وجود ندارد.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار، همانند مجازات رابطه نامشروع است. بنابراین، اگر یکی از زن یا مرد با اکراه به رابطه نامشروع مجبور شود و تحت فشار و اجبار این کار را انجام دهد، مجازات صرفاً نسبت به فرد اکراه‌کننده اعمال می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر یک مرد، زنی را با اجبار و اکراه به یکی از اقسام رابطه نامشروع، مانند درآغوش گرفتن، وادار کند، تنها مرد مورد مجازات جرم رابطه نامشروع قرار می‌گیرد.

مجازات رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

مجازات رابطه نامشروع در قالب یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اعمال می‌شود، با این حال، در شرایط خاص این مجازات قابل تبدیل به جریمه نقدی است.

این تغییر در مجازات به طور عموم در جامعه به عنوان خریدن شلاق شناخته می‌شود که در صورت وجود شرایط مخففه جرم، جریمه نقدی جایگزین شلاق تعزیری می‌شود. شرایط مخففه جرم در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

1. آماده‌ی شاکی یا مدعی خصوصی
2. همکاری موثر متهم در شناسایی هم‌جنایان یا معاونان، تحصیل شواهد یا کشف اموال و موارد حاصل از جرم یا استفاده از آن برای ارتکاب جرم
3. شرایط و وضعیت خاص موثر در ارتکاب جرم، از جمله رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4. اعتراف متهم قبل از دستگیری یا اقرار موثر در حین تحقیق و رسیدگی
5. اخلاق، سابقه‌ی حسن و یا وضعیت خاص متهم مانند سن و یا بیماری
6. تلاش متهم برای کاهش اثرات جرم یا اقدامات جبران خسارت ناشی از جرم
7. کاهش زیان وارده به زیان دیده یا نتایج زیانبار جرم
8. دخالت ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

اگر این شرایط وجود داشته باشد و قاضی تصمیم بگیرد که تبدیل مجازات به نفع متهم است، او می‌تواند مجازات شلاق تعزیری را به جریمه نقدی تبدیل کند. در مورد قیمت هر ضربه شلاق و میزان جریمه نقدی، در تیتر بعد توضیح داده خواهد شد.

 

میزان جریمه نقدی و قیمت هر ضربه شلاق

مقدار جریمه نقدی و قیمت هر ضربه شلاق

مانند آنچه گفته شد، مجازات برای جرم رابطه نامشروع می‌تواند متناسب با یک تا ۹۹ ضربه شلاق باشد و اگر شرایط تخفیف معتبر باشد، قاضی ممکن است مجازات شلاق را به جریمه نقدی تبدیل کند که در جامعه به عنوان خریدن شلاق شناخته می‌شود.

قیمت هر ضربه شلاق یا مقدار جریمه نقدی، در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی واضح شرح داده شده است: “در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جریمه نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است.

اگر مجازات چندگانه باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جریمه نقدی محاسبه می‌شود.”

این‌گونه که بر اساس تصویبات هیات وزیران مورخ ۱۶ آبان ۹۵، مقدار جریمه نقدی به جای حبس در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- از سهصد هزار ریال به چهارصد هزار ریال تعدیل شده است.

مجازات رابطه نامشروع تلفنی

شلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع

حکم تبعید در جرم رابطه نامشروع

ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات که میزان مجازات جرم رابطه نامشروع و انواع آن از جمله جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی را مشخص می‌کند، به صراحت از تبعید سخنی نمی‌زند.

با این حال، برخی از افرادی که به این جرم محکوم می‌شوند، علاوه بر مجازات اصلی یعنی شلاق تعزیری، ممکن است به مجازات تبعید نیز محکوم شوند.

یکی از نوآوری‌هایی که قانونگذار در سال ۱۳۹۲ ایجاد کرد، ایجاد نهادی به نام “مجازات‌های تکمیلی” بوده است.

این نهاد به قاضی این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط فرد متهم، یک یا دو نوع از مجازات‌های تکمیلی را علاوه بر مجازات اصلی او در نظر بگیرد.

یکی از این مجازات‌های تکمیلی تبعید است که در دو صورت منع اقامت در یک مکان معین یا اقامت اجباری در یک مکان خاص در قانون مجازات اسلامی آمده است.

بنابراین، تبعید ممکن است به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین برای جرم رابطه نامشروع در نظر گرفته شود و صدور این حکم به عنوان جزء قانونی برای مجرم تلقی می‌شود.

مجازات رابطه نا مشروع

مجازات رابطه نامشروع در خودرو

یکی از مکان‌هایی که امکان وقوع رابطه نامشروع در آنجا وجود دارد، خودرو است که به‌طور جالب، بخش قابل توجهی از پرونده‌های دادسرای ارشاد نیز مربوط به انجام اعمال نامشروع در فضای خودروهای شخصی است.

لذا، در این بخش، می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مجازات رابطه نامشروع در خودرو چیست؟

مجازات رابطه نامشروع در خودرو، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شامل دو مجازات زیر است: زن و مردی که در خودرو رابطه نامشروع داشته‌اند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند.

تعیین تعداد شلاق، از یک ضربه تا 99 ضربه، بر عهده قاضی پرونده است. این مجازات، در شرایط خاص، ممکن است به جزای نقدی تبدیل شود. به این صورت که هر سه ضربه شلاق، معادل 40 هزار تومان جزای نقدی می‌باشد.

انجام اعمال خلاف عفت عمومی در خودرو، معادل کد 16 امنیت اخلاقی است؛ به این معنا که خودرو شخص، به مدت 2 هفته، توسط پلیس امنیت اخلاقی کشور توقیف می‌شود و مشمول تخفیف و بخشودگی نیز نخواهد شد.

توجه شود که رابطه نامشروع در خودرو در این بخش به رابطه نامشروع دون زنا، مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن، اشاره دارد و هرگونه رابطه نامشروعی که مشمول عنوان زنا باشد، حتی اگر در خودرو اتفاق بیفتد، تابع احکام و مجازات‌های زنا خواهد بود.

 

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx