واخواهی چیست و چگونه انجام می شود

واخواهی چیست ؟

شما در این مقاله خواهید آموخت که واخواهی چیست و روش انجام واخواهی چیست و آثار واخواهی چیست ، ممنون از اینکه ما را انتهای این مقاله یاری می کنید .

در پاسخ به این سوال که واخواهی چیست باید گفت که اعتراض به حکم غیابی که از سوی دادگاه صادر شده است، فرآیند واخواهی را معرفی می‌کند.

برای ارائه اعتراض و درخواست واخواهی، فرد معترض ملزم به تنظیم یک دادخواست است که بر اساس اعتراض به حکم غیابی صادر شده، در دادگاه مربوطه ارائه گردد.

پس از ارائه، دادگاه صادرکننده رای موظف به بررسی درخواست و اعتراض می‌شود. اگر واخواهی پذیرفته شود، نتیجه اولیه آن نقض حکم غیابی خواهد بود. همچنین، طرف درخواست‌کننده واخواهی مسئولیت جبران خسارات ناشی از حکم غیابی را باید بپذیرد.

اصلی که باید رعایت شود، این است که در زمان معین برای رسیدگی به پرونده، طرفان دعوا باید در دادگاه حاضر شده و دفاع خود را مطرح کنند.

با این حال، در مواردی، خوانده یا متهم قادر به حضور در دادگاه یا ارسال لایحه به دادگاه نیست. به دلیل اینکه فرآیند دادرسی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه موظف است به امور مرتبط رسیدگی کرده و حکمی را صادر کند.

این حکم که بدون حضور خوانده یا متهم صادر می‌شود، به آن حکم غیابی گفته می‌شود.

قانونگذار به منظور حمایت از حقوق فردی که قادر به شرکت در فرآیند دادرسی نبوده است، امکان اعتراض و واخواهی به حکم غیابی را در مهلت قانونی مقرر کرده است.

فرآیند انجام واخواهی دارای یک روند قانونی خاص و متمایز است که با سایر روش‌های اعتراض در دادگاه تفاوت دارد.

بنابراین، در این مقاله، به بررسی ابتدایی سوالاتی مانند “واخواهی چیست؟” و “چگونه انجام می‌شود؟” می‌پردازیم، سپس به تحلیل معنای واخواهی علیه شما می‌پردازیم و در نهایت، تبیین آثار واخواهی را ارائه خواهیم داد.

در صورتی که سوالاتی در مورد واخواهی و روش اجرای آن دارید، با ما همراه باشید.

واخواهی چیست

مفهوم واخواهی چیست؟

یکی از روش‌های اعتراض به تصمیمات دادگاه، استفاده از واخواهی در مواجهه با حکم‌های غیابی است. واژه “واخواهی” در واقع به معنای اعتراض کردن است.

در اصطلاح حقوقی، هر زمان که از واژه واخواهی استفاده شود، به اعتراض به حکم‌های غیابی اشاره دارد. برای درک دقیق مفهوم واخواهی، لازم است ابتدا به تعریف حکم غیابی بپردازیم.

زیرا واخواهی تنها نسبت به حکم‌هایی که به صورت غیابی صادر می‌شوند، امکان‌پذیر است.

به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم غیابی به شرح زیر تعریف شده است: “حکم دادگاه حاضری دارد مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه واقعی به وی ابلاغ نشده باشد.

” بنابراین، معیار تشخیص حکم غیابی از حکم حاضری این است:

1. خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده‌اند.
2. هیچ‌کدام از خوانده یا وکیل یا قائم مقام او لایحه‌ای به دادگاه نفرستاده‌اند.
3. اخطاریه واقعی به وی ابلاغ نشده است، به عبارت دیگر، برگه اخطاریه به خود خوانده تحویل داده نشده است.

بنابراین، طبق تعریف قانونی حکم غیابی، اگر رای دادگاه مطابق با شرایط موکول به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود و خوانده نسبت به رای اعتراضی داشته باشد، اعتراض او به عنوان واخواهی مطرح می‌شود.

مفاد ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حکم‌های غیابی در دعاوی کیفری اشاره دارد. طبق این ماده، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند.

در این صورت، اگر رای دادگاه محکومیت متهم را تصدیق کند، این حکم قابل واخواهی است تا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی.


 پیشنهاد ما به شما : ارتباط با بهترین وکیل حقوقی شیراز


واخواهی چگونه انجام می شود؟

بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، فرد محکوم به غیاب حق دارد که اعتراض خود را با واخواهی اعلام کند.

این اعتراض به نام واخواهی شناخته می‌شود و می‌تواند در دادگاه صادرکننده حکم غیابی مورد رسیدگی قرار گیرد. اولین مرحله برای واخواهی، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت و تنظیم دادخواست واخواهی است.

پس از تکمیل دادخواست واخواهی، دفاتر خدمات قضایی دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارجاع می‌دهند.

در صورت ناکامی یا ناقص بودن دادخواست، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌کند. سپس زمان رسیدگی تعیین می‌شود و به طرفین اطلاع داده می‌شود.

به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به آنها می‌باشد.

اعتراض واخواهی باید به دفاتر خدمات قضایی ارائه شود.

نکته مهم در مورد واخواهی این است که این اعتراض در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دادگاه صادرکننده رای ممکن است از حکم قبلی خود بازگشته و حکم جدیدی صادر کند.

در مورد واخواهی کیفری، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کند که دادگاه پس از واخواهی، زمان رسیدگی را تعیین کرده و طرفین را دعوت می‌کند.

پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی‌شود.

واخواهی چیست

آثار واخواهی چیست

واخواهی به عنوان یک روش عادی برای اعتراض به رای دادگاه، خصوصاً در مواجه با احکام غیابی، عمل می‌کند، و آثار آن می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

1. **نقض رای:**
اگر دادگاه صادر کننده حکم غیابی، دادخواست واخواهی را قبول کرده و آن را موجه تشخیص داده باشد، این موضوع به عنوان نقض رای محسوب می‌شود. ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مفادی در این خصوص دارد که با تصویب دادگاه، اجرای حکم متوقف می‌شود.

2. **جبران خسارات:**
ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که اگر پس از اجرای حکم، محکوم علیه غایب واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی، حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارات ناشی از اجرای حکم اولیه به واخواه خواهد بود.

این به معنای این است که اگر واخواهی موجب تغییر حکم شود، خواهان باید خساراتی که محکوم علیه از اجرای حکم اولیه کشیده، جبران کند.

3. **تسری رای:**
ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود، تنها نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و نسبت به افراد دیگر (کسانی که واخواهی نکرده‌اند) موثر نخواهد بود، مگر این‌ که رای قابل تجزیه و تفکیک نباشد.

در این صورت، تسری رای به افراد دیگر نیز خواهد بود، حتی اگر ویژگی‌های مورد اعتراض از طریق واخواهی برطرف شود.

آثار واخواهی

شما در این مقاله آموختید که واخواهی چیست و روش انجام آن چگونه است و آثار واخواهی چیست ، امیدواریم که مقاله واخواهی چیست برای شما موثر واقع شده باشد ، از اینکه برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم.

دوستان عزیز منتظر نظرات زیبا و سازنده شما در مورد مقاله” واخواهی چیست” هستیم .

 

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ضمن تبریک پیشاپیش بمناسبت میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع) به اطلاع میرسانیم موسسه حقوقی ناد از تاریخ ۲۹ اردیبهشت به مدت سه روز، خدمات حقوقی خود را با تخفیف 10 درصد به مشتریان گرامی ارائه میدهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو خدمات حقوقی با تخفیف، با ما تماس بگیرید. 09176106273
+
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx