اخذ گواهی پایان کار ساختمان

“گواهی پایان کار ساختمان “، یک مجوز رسمی است که توسط شهرداری صادر می‌شود و تأیید می‌دهد که قوانین و مقررات مربوط به شهرسازی در فرآیند ساخت ساختمان رعایت شده است. این مجوز به دیگر ادارات اجازه می‌دهد تا بر اساس آن اقدامات قانونی خود را انجام دهند، از جمله صدور مجوزهای اتصال به شبکه‌های آب، برق و گاز، و همچنین ارائه اسناد تفکیکی برای هر یک از واحدهای مسکونی ساخته شده.

در صورتی که تمامی ساخت و سازها مطابق مجوز ساختمانی انجام شده باشد، مربوط به گواهی پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده خواهد بود. اما اگر تخلفاتی در فرآیند ساخت وجود داشته باشد، مانند اضافه‌بنا یا تخلفات ساختمانی، ممکن است  گواهی پایان کار صادر نشود. در این صورت، یک کمیسیون به نام “کمیسیون ماده ۱۰۰” تشکیل می‌شود که مسئول بررسی این تخلفات و تصمیم گیری در مورد تخریب یا عدم تخریب آنها و پرداخت جریمه مربوطه می‌باشد.

گواهی پایان کار ساختمان (1)

مراحل برای گرفتن پروانه ساختمان:

ساختمان یک سری مراحل دارد که برای گرفتن پروانه لازم است. این مراحل شامل موارد زیر می‌شود:

1. **درخواست پروانه ساختمانی**
– ابتدا باید به شهرداری محلی که قرار است ساختمان ساخته شود مراجعه کنید.
– ارائه طرح تفصیلی و مستندات مرتبط با ساختمان به شهرداری.

2. **بررسی درخواست و صدور پروانه**
– در صورت همخوانی درخواست با ضوابط طرح تفصیلی، پس از پرداخت عوارض مربوطه، پروانه ساختمانی صادر می‌شود.

3. **تهیه نقشه‌های اجرایی**
– پس از دریافت پروانه ساختمانی، مهلتی به مدت یک سال برای تهیه و تائید نقشه‌های اجرایی داده می‌شود.
– این مرحله باید با کمک مهندسان ناظر و به کمک دفتر مهندسی صورت گیرد.

4. **صدور گواهی پروانه احداث بنا**
– پس از تایید نقشه‌های اجرایی، شهرداری گواهی پروانه احداث بنا را صادر می‌کند.
– عملیات اجرایی ساخت‌وساز بر اساس مدت اعتبار پروانه آغاز می‌شود.

5. **آگاهی وکیل ملکی**
– وکیل ملکی باید به تمام مراحل مرتبط با صدور پروانه و گواهی پایان کار آگاهی داشته باشد.

این مراحل اساسی برای گرفتن پروانه ساختمان را شامل می‌شود. به یاد داشته باشید که هر شهر یا منطقه ممکن است دستورالعمل‌ها و مقررات خاص خود را داشته باشد. بنابراین، مشاوره با شهرداری محلی و استفاده از متخصصان مربوطه در این فرآیند حیاتی است.

 

گواهی پایان کار ساختمان:

پس از اتمام عملیات ساختمانی، مالک یا وکیل قانونی می‌توانند برای گرفتن گواهی پایان کار ساختمان اقدام نمایند. این گواهی تأیید می‌کند که ساختمان مورد نظر، با قوانین شهرسازی مطابق است و هیچ بدهی یا خلافی بنا وجود ندارد.

 مراحل گرفتن گواهی پایان کار ساختمان:

1. **درخواست گواهی پایان کار:**
– مالک یا وکیل قانونی ملک می‌توانند به شهرداری مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان را ارائه دهند.

2. **بررسی تطابق با قوانین:**
– شهرداری مورد بررسی قرار می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که ساختمان با ضوابط شهرسازی مطابقت دارد.

3. **تأیید ناظران ساختمانی:**
– ناظران مربوط به ساختمان باید تأیید دهند که هیچ تخلفی وجود ندارد.

4. **صدور گواهی پایان کار:**
– پس از اطمینان از انطباق ساختمان با قوانین، شهرداری گواهی پایان کار را صادر می‌کند.

موارد تخلفات:

– **تخلفات ساختمانی:**
– در صورت وجود تخلفات، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می‌شود.
– در صورت صدور رأی جریمه، مالک باید جریمه را پرداخت کند تا ادامه عملیات یا گرفتن گواهی پایان کار ممکن باشد.

– **در صورت عدم پرداخت جریمه:**
– اگر مالک جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب صادر می‌شود.

نکته مهم:

– **استفاده از وکیل:**
– عبور از مراحل پیچیده کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون کمک وکیل ممکن نیست، بنابراین، استفاده از وکیل به شدت توصیه می‌شود.

امیدوارم این راهنما برای شما مفید باشد و به شما کمک کند تا مراحل مربوط به گواهی پایان کار ساختمان را بهتر متوجه شوید.

گواهی پایان کار ساختمان (2)

الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان:

جهت دریافت صدور گواهی پایان کار ساختمان، مراحلی باید انجام شود که در اینجا به طور مختصر توضیح داده می‌شود:

مراحل مرتبط با الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان:

1. **تشکیل پرونده:**
– شامل مدارک مختلف از جمله اسناد شناسایی، فیش عوارض نوسازی، و گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندس ناظر.

2. **گزارش نهایی مهندس ناظر:**
– ضروری است تا مهندس ناظر گزارش بازدید نهایی را ارائه کرده و وضعیت دقیق و تخلفات موجود در ساختمان را گزارش نماید.

3. **الزام به اخذ پایان کار:**
– اگر مالک یا سازنده، به تعهد خود عمل نکند یا شهرداری از صدور گواهی پایان کار خودداری کند، افراد ذی‌نفع می‌توانند دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کنند.

4. **تأمین صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی:**
– دعوای الزام به اخذ پایان کار می‌تواند مقدمه‌ای برای گرفتن صورت‌مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی باشد.

5. **ارتباط میان دعاوی:**
– هر چند اجرای این امور تا صدور پایان کار امکان‌پذیر نیست، اما این دعاوی از جمله صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مرتبط با یکدیگر هستند و می‌توانند به صورت همزمان در دادگاه مطرح شوند.

مراعات این نکات بسیار حیاتی است و کمک می‌کند تا فرایند الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان به دقت و به نحوی صحیح انجام شود.


بیشتر بخوانید : دعاوی شهرداری 


امکانات و شرایط مرتبط با گواهی پایان کار ساختمان:

در مواردی که یک واحد از آپارتمان به دلیل بدهی توقیف شده باشد، همچنان امکان دریافت گواهی پایانکار ساختمان وجود دارد. عموماً هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی پایانکار ساختمان بر عهده سازنده است، اما می‌تواند به توافق دیگری بین سازنده و مالک انجام شود.

قدم ابتدایی برای ساخت یک ساختمان، اخذ پروانه ساختمانی است.

در صورت عدم پرداخت جریمه مربوط به ماده ۱۰۰، شهرداری حکم تخریب را به مالک ابلاغ می‌کند و ظرف دو ماه قلع بنا صورت می‌گیرد. در غیر این صورت، شهرداری به صورت رأساً اقدام خواهد کرد و هزینه‌های آن را از مالک دریافت می‌کند.

امکان فروش یکی از واحدها قبل از گرفتن گواهی پایان کار وجود دارد، اما مهلت مناسبی باید توسط فروشنده تعیین شود تا زمان کافی برای تنظیم پایان کار و سند فراهم گردد.

در صورتی که سازنده تعهدات قراردادی را انجام ندهد، مالک می‌تواند از طریق مراجع قضایی الزام وی را مطالبه کرده و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهدات را هم خواستار شود.

در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده، خریدار می‌تواند چک ضمانت عدم اخذ گواهی پایانکار ساختمان را برگردانده و از وی خسارت و زیان مطالبه کند. مهلت مقرر برای عدم انجام تعهد همانی است که در قرارداد ذکر شده است و در صورت عدم ذکر، باید به عرف مراجعه کرد.

این شرایط و امکانات می‌توانند به صورت صحیح مدیریت شوند تا مشکلات آینده کاهش یابند و تمامی طرفین حقوق و تعهدات خود را انجام دهند.

گواهی پایانکار ساختمان (2)

مزایای اخذ گواهی پایانکار ساختمان توسط وکیل متخصص ملکی:

اخذ گواهی پایانکار ساختمان بدون حضور در دادگاه
وکیل متخصص ملکی به شما کمک می‌کند تا بتوانید گواهی پایانکار ساختمان خود را بدون نیاز به حضور شخصی در دادگاه و طی مراحل رسیدگی به دست آورید.

کاهش مدت زمان اخذ گواهی پایانکار ساختمان
وکیل متخصص ملکی با دانش و تجربه‌ای که دارد، به شما کمک می‌کند تا فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمان سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود.

تسهیل در موارد رهن بودن ملک
در صورتی که ملک مورد نظر شما رهن شده باشد، وکیل متخصص ملکی می‌تواند از فروشنده فک رهن آن را بخواهد و به شما در این مسیر کمک کند.

انجام تعهدات فروشنده برای اخذ گواهی پایانکار ساختمان
وکیل می‌تواند در صورت عدم تمایل فروشنده به گرفتن گواهی پایان کار ساختمان ، او را ملزم کند و خسارات وارده را از وی مطالبه کند.

مطالبه سریع خسارات پیش‌بینی شده
وکیل می‌تواند به عنوان نماینده شما، خسارات پیش‌بینی‌ شده در قرارداد را از فروشنده مطالبه کرده و فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمان را تسهیل کند.

اخذ گواهی پایان کار ساختمان

وکلای متخصص ملکی در موسسه حقوقی نیک اندیشان آوای دادبان آماده ارائه خدمات رسانی تخصصی در زمینه‌ی ملکی به شما عزیزان می‌باشند. ایشان می‌توانند به شما در امور متعددی کمک کنند و فرایند اخذ پایان کار را به نحوی کارآمد و حرفه‌ای انجام دهند.

زهرا زارعی بهترین وکیل خانواده در شیراز

زهرا زارعی هستم وکیل پایه یک دادگستری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با 6 سال سابقه در امر وکالت . تمام تلاشم این بوده که بتونم تمام مردم عزیزم رو با مسائل خرد و کلان حقوقی آگاه کنم تا بتونن خیلی هوشمند و آگاهانه با وقایع پیرامون خودشون مواجه بشن .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست عزیز از اینکه ما را با نظر زیبای خود یاری میکنید سپاسگزاریمx