پایانکار ساختمان

گواهی پایان کار ساختمان مجوزی است که شهرداری ها صادر و گواهی می کند از نظر شهرداری مربوطه قواعد و ضوابط مربوط به شهرسازی در ساختمان احداثی به خوبی رعایت شده است

ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد و املاک “ویژگی‌های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده” تفاوت بزرگ بین املاکی که ثبت شده‌اند و آن‌هایی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، در این است که در مورد املاک ثبت نشده، مبنای مالکیت و حقوق اشتغال واضح نیست و ادعاهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. اما در مورد […]

سد معبر

سد معبر

به هر فعل و ترك فعلي اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردي مي تواند به طور مشروع تا جايي كه عمل وي باعث اضرار به غير نگردد از معابر عمومي استفاده نمايد و در اين ارتباط، قدرت عمومي مي تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید.