پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده از بیت‌المال

نظریات مشورتی

چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود،

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲

نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ جزئیات نظریه مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است: برای دریافت فایل نظریات مشورتی مرداد ماه ۱۴۰۲ کلیک کنید گفتنی‌ست اداره کل حقوقی قوه قضاییه از شهریور ۱۳۹۸ نظریه‌های […]

نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

نظریات مشورتی

نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ___________________________ استعلام : با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به […]