مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست ؟ مجازات جرم رابطه نامشروع، ممکن است به صورت تعزیری با اعمال یک تا 99 ضربه شلاق صورت گیرد. اگر وضعیتی وجود داشته باشد که منجر به تغییر مجازات گردد، احتمالاً این حکم تعزیری به جریمه نقدی تبدیل خواهد شد. هزینه هر سه ضربه شلاق و همچنین مقدار جریمه نقدی به […]