مجازات لواط

عمل لواط به معنی برقراری رابطه جنسی میان دو مرد است، که به آن “گی” نیز اشاره می‌شود. این عمل در اسلام با عقوبت اخروی شدید همراه است و به عنوان یک جرم تلقی می‌شود، که قانونگذار با توجه به شرع، آن را جرم انگاری کرده است.