قصاص در ایران

قصاص در ایران

کلمه “قصاص” در زبان فارسی به معنای انتقام گرفتن یا اعمال عقوبت برای جبران جنایت یا آزار و اذیت دیگران استفاده می‌شود. این مفهوم در قانون اسلامی و قانون برخی کشورها وجود دارد.