لایک کردن گفتار یا رفتار مجرمانه

لایک کردن گفتار یا رفتار مجرمانه

لایک کردن گفتار یا رفتار مجرمانه لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست در نشست قضایی با کد نشست ۱۴۰۳-۱۰۰۲۱ که توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد برگزار شد این پرسش مطرح شد که «آیا لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم محسوب میشود؟» […]

تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت

legal naad

در این مقاله بصورت جامع به اعضای تشکیل دهنده یک موسسه حقوقی خواهیم پرداخت و با شرح وظایف آنها کاملا آشنا خواهید شد و بصورت خیلی واضح متوجه خواهید شد که تفاوت موسسه حقوقی و دفتر وکالت چیست که باعث می شود موسسه حقوقی را از نظر سازمانی و اصول حرفه ای از دفتر وکالت متمایز کند .